Zagotavljanje fleksibilnosti v podjetjih

Logo - društvo za kadrovsko dejavnost LjubljanaDruštvo za kadrovsko dejavnost Ljubljana vas vabi na jesenski dogodek, ki se bo odvil 26. septembra 2013 ob 14h v prostorih podjetja LEK d.d. na Verovškovi 57 v Ljubljani (zemljevid). Govorili bomo o zagotavljanju fleksibilnosti na področju zaposlovanja za podjetja, ki nam jo omogoča sedanja zakonodaja v Sloveniji.

PROGRAM DOGODKA
14:00 – 15:00
Uvodni del (teoretični) bo imel Anže Hiršl   (Združenje delodajalcev Slovenije), ki nam bo predstavil vse oblike   fleksibilnosti (študentski servisi, samostojni podjetniki, pogodbe za določen   čas, agencijsko delo, idr.).
15:00 – 16:00
V drugem delu dogodka bomo prevetrili rešitve   iz prakse v obliki okrogle mize.  Sodelujoči bodo:
1. Samo Roš, član   uprave LEK d.d. (kot predstavnik podjetja, kjer v svojem poslovnem modelu   dejansko uporabljajo praktično vse oblike fleksibilnosti)
2. Mitja Urbanc,   predsednik Študentske organizacije (kot predstavnik študentskega dela)
3. Miro Smrekar, direktor   Adecco HR d.o.o. (kot predstavnik agencijskega dela)
4. Anže Hiršl, Združenje   delodajalcev Slovenije (kot priznani strokovnjak na tem področju)
16:00 – 16:30 Po   okrogli mizi boste vabljeni, da postavite vprašanja s področja fleksibilnosti   zaposlovanja, ki so za vas aktualna.
16:30 – 17:00 Druženje

PRIJAVE
Na dogodek se lahko prijavite s klikom to povezavo.

Standardi kadrovske stroke

V Slovenski kadrovski zvezi smo pripravili standarde delovanja kadrovskih menedžerjev in strokovnjakov. V skupini za pripravo standardov smo sodelovali dr. Andrej Kohont, Barbara Luckmann Jagodič, dr. Danijela Brečko, mag. Matej Černigoj in dr. Nada Zupan (vodja skupine).

Po pregledu obstoječih standardov v Evropi in svetu smo za izhodišče izbrali standarde, ki so jih na podlagi obsežne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v mednarodni organizaciji Society for Human Resource Management (SHRM).

Standarde smo prilagodili slovenskemu okolju tako, da smo opredelili dve karierni stopnji: kadrovski menedžer in kadrovski strokovnjak. Kadrovski menedžer je sposoben samostojno voditi kadrovske procese in oddelek v srednjem in velikem podjetju, kadrovski strokovnjak pa lahko deluje kot generalist v malem podjetju (kjer je osnovna odgovornost za kadrovske procese v rokah glavnega menedžerja) ali v organizacijski enoti večjega podjetja (kjer je odgovoren kadrovski menedžer), ali pa kot specialist za določno kadrovsko področje (npr, izobraževanje, selekcijo, plač).

Standarde sestavlja osem kompetenc:

  • Uporaba strokovnega znanja
  • Medosebni odnosi
  • Vodenje
  • Komuniciranje
  • Mednarodni in medkulturni menedžment
  • Etično ravnanje
  • Kritično presojanje
  • Poslovna usmerjenost

Vsaka kompetenco ima svoj opis, seznam podkompetenc, pričakovanih vedenj in opisov strokovnega delovanja za kadrovskega menedžerja in kadrovskega strokovnjaka.

Standardi so trenutno v fazi redakcijskih popravkov in so dostopni na spletnih straneh Slovenske kadrovske zveze.

 

Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje pomaga podjetjem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Usklajevanje ima kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na zmanjšanje fluktuacije, bolniških odsotnosti, nege, števila nezgod ipd. ter na zvečanje zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih.

V pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na poslovanje verjame več kot 70 slovenskih podjetji in organizacij vključenih v certificiranje, s preko 28.000 zaposlenimi.

Do 30. novembra se lahko vključite v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2011 in izkoristite 80% sofincnciranje polne cene 3.695 € + DDV iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih

V junijski HRM reviji je bil objavljen članek Mateja Černigoja Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih – zakaj in kako imeti vse, kar imajo veliki.

V procesu poslovnega preobrata kadrovski strokovnjaki pomagajo vodjem, da razumejo korake procesa in razvijajo voditeljske kompetence.

Za kratkoročno preživetje podjetja je ključno povezati stroške dela z uspešnostjo in zadržati ključne sodelavce, procesi poslovne funkcije človeških virov morajo biti organizacijsko in stroškovno učinkoviti, komunikacija med direktorjem in strokovnjakom za človeške vire mora biti redna in dovolj pogosta.

Za dolgoročni razvoj podjetja so ključne kompetence podjetja za upravljanje s človeškimi viri, kot so: upravljanje s talenti, razvoj voditeljstva, zavzetost zaposlenih in strateško načrtovanje delovne sile.

Podjetje lahko manjkajoče kompetence pridobi z zaposlitvijo strokovnjaka, z razvojem obstoječih sodelavcev ali z izvajanjem enega ali več procesov funkcije človeških virov z zunanjim izvajalcem.

Lahko del Ikeine zgodbe vključevanja postane del vašega uspeha?

V zadnjem tednu sem se dvakrat znašel na kolenih z Ikeinimi navodili v eni roki in izvijačem v drugi. Na deževen dan je bilo to meditativno opravilo, v katerem sem, kot sam stvarnik, iz neuglednih delov lesa gradil čudovito kopalniško omarico in to samo z dvema kosoma orodja.

Menim, da večina nakupov v Ikei »pod črto« ni ugodnejša od nakupov v kateri od nam bližjih trgovin. Toda zakaj sem kljub temu tudi sam občasno del Ikeine zgodbe in tako prispevam k njenemu uspehu?

V vedno bolj virtualnem svetu se naše možnosti za izbiro in odločanje širijo do te mere, da jih nismo sposobni procesirati, kar ima za posledico vedno večjo dezorientiranost in odtujenost. Ikein katalog je dovolj širok, da nam daje občutek svobodne izbire, a hkrati ne preveč obsežen, da bi se v njem izgubili. Modularnost programov spodbuja našo unikatnost in kreativnost pri opremljanju našega doma ali pisarne. Poslovni model že v procesu načrtovanja nakupa vključuje družinske člane. Izbira in načrtovanje se lahko začneta že doma v varnem in prijetnem okolju kavča dnevne sobe. Komunikacija in interakcija med člani družine se nadaljuje preko nakupa, skupnega kosila, do skupnega sestavljanja kupljenega. Nov kos pohištva v našem domu ali pisarni nosi v sebi elemente naše svobodne odločitve, ki smo jo sprejeli v varnem in obvladljivem okolju ter jo nadgradili z lastno kreativnostjo in enkratnostjo. Vsak kos pohištva postane zgodba komunikacije, usklajevanja, (vsaj delnega ;-)) konsenza, ter ročnega dela družinskih članov in drugih vključenih v nakup.

Velja razmisliti o tem, katere elemente Ikeinega poslovnega modela lahko kot vodje in direktorji uporabimo pri vodenju sodelavcev, in kako jih lahko prilagodite vašemu poslovnemu okolju in modelu. Zgodba, kako leta 1954 ustanoviti podjetje in danes ustvariti 23.8 milijarde EUR letnega prometa in 699 milijonov obiskov trgovin letno, je samo ena. Načinov, kako lahko z vključevanjem sodelavcev povečate uspešnost vašega podjetja, pa neomejeno. Velja poskusiti.

Management poslovnih procesov

19. in 20. oktobra se bo v hotelu Mons v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca Managament poslovnih procesov.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral delavnico Vloga ljudi in HRM pri uvajanju sprememb: Izkušnje slovenskih
podjetij.

Svoje izkušnje in poglede na vlogo kadovskega managementa pri transformaciji podjetja bodo, v četrtek 20. oktobra ob 16.10, delili  Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija, in Klara Hauko, vodja HR v skupini SmartCom d.o.o.

Ocenjevalec/svetovalec certifikata Družini prijazno podjetje

Pri pridobitvi Certifikata družini prijazno podjetje smo v pomoč ocenjevalci/svetovalci, neodvisni strokovnjaki z diplomo na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved in imamo najmanj triletno prakso s svetovanjem ali raziskovanjem v podjetjih oziroma organizacijah.

Sedmim ocenjevalcem/svetovalcem smo se junija letos pridružili še trije: Katarina Primožič, Igor Bizjak in Matej Černigoj. Po dvodnevnem izobraževanju smo sodelovali v procesu pridobivanja Osnovnega certifikata konkretnega podjeta.

Z ocenjevalko/svetovalko mag. Mileno Majcen smo s čudoviti ekipo Marché Restaurants Slovenija, v dveh srečanjih, iz bogatega kataloga izluščili in priredili aktivnosti za katere so ocenili, da bodo najbolj prispevali k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev, hkrati pa jih je mogoče uveljaviti v obdobju treh let.

 

2. septembra 2011 sem na podlagi uspšeno opravljenega izobraževanja, sodelovanje v procesu prodobitve certifikata  in pozitivna ocena mentorice pridobil Licenco za ocenjevalca/svetovalca certifikata Družini prijazno podjetje.

Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih – konferenca

16. in 17. junija se bo v Portorožu odvijala Slovenska kadrovska konferenca na temo Soustvarjajmo poslovni preobrat.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral sekcijo Vrednost HRM v malih in srednje velikih podjetjih in imel predavanje z naslovom Zakaj in kako imeti vse kar imajo veliki? Sekcija bo v četrtek 16. junija od 15.30.

Vključevanje sodelavcev za rast podjetja

V  torek  19. aprila 2011 je bil mag. Matej Černigoj gost iz prakse na predavanjih dr. Nevenke Černigoj Sadar pri predmetu Organizacijsko vedenje na Fakulteti za družbene vede.

V prvem delu predavanja je Černigoj predstavil model povezanosti med vključevanjem sodelavcev (v postavljanje ciljev organizacije, iskanje poti za doseganje ciljev, udeležbo v rezultatu podjetja …) ter uspešnostjo organizacije. Študenti so spoznali osnovne koncepte motivacije, delovanja skupine, vrednot, voditeljstva in upravljanja sprememb. Sledila je predstavitev praktične uporabe orodji za vključevanje sodelavcev pri oblikovanju in razvoju organizacijske kulture na primeru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in KD Group d.d.

Delovno pravo v kadrovski praksi

Vabimo vas na 2. redno letno srečanje DKD Ljubljana na temo »Delovno pravo v kadrovski praksi«. Srečanje bo v sredo, 20. aprila, ob 15.30 na KD Banki, Neubergerjeva 30, Ljubljana (parkirate lahko v bližini ali pa na parkirišču med Vilharjevo in železniško progo).

Odvetnica Vesna Šafar nam bo predstavila delovno pravo v luči Delovnega in socialnega sodišča ter sodb in sporov, s katerimi se v praksi srečujemo tako delodajalci kot delojemalci. Na prakso delovnega in socialnega sodišča bomo poskušali pogledati z vidika sodnika, odvetnika in stranke in se dotakniti naslednjih vprašanj:
Kako je organizirano sodišče?
Kakšne so vloge vseh vpletenih v postopek delovnega spora (delavca, delodajalca, sodnika, podpornega osebja, odvetnikov …)?
Kakšna je razlika med mediacijo in »klasično pravdo«?
Kako uspešna je mediacija v delovnih sporih?
Kako pogosti so kolektivni spori, ali je v postopku kakšna razlika v primerjavi z individualnimi delovnimi spori?
Kot je že v navadi bomo del srečanja namenili vprašanjem in razpravi.

Če želite kakšno vprašanje posebej izpostaviti, ga lahko pošljete predhodno na robert.kase@ef.uni-lj.si.

O gostji: Vesna Šafar je strokovnjakinja s področja delovnega prava. Od začetka delovanja in ustanovitve bivšega Sodišča združenega dela  je bila zaposlena na tem sodišču, kjer je opravljala sodniško delo do 1992, ko je postala odvetnica, kar je še danes.

Na dogodek se prijavite tukaj do petka 15. aprila 2011.

Če ste že plačali kotizacijo za redni dogodek DKD, se zgolj prijavite. Ostali boste po dogodku prejeli račun, kotizacija znaša 33 EUR. Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana, zato tiste, ki bi želeli poravnati članarino za 2011 vljudno prosimo, da tukaj vnesete podatke, ki jih potrebujemo za administracijo vašega članstva.