Zagotavljanje fleksibilnosti v podjetjih

Logo - društvo za kadrovsko dejavnost LjubljanaDruštvo za kadrovsko dejavnost Ljubljana vas vabi na jesenski dogodek, ki se bo odvil 26. septembra 2013 ob 14h v prostorih podjetja LEK d.d. na Verovškovi 57 v Ljubljani (zemljevid). Govorili bomo o zagotavljanju fleksibilnosti na področju zaposlovanja za podjetja, ki nam jo omogoča sedanja zakonodaja v Sloveniji.

PROGRAM DOGODKA
14:00 – 15:00
Uvodni del (teoretični) bo imel Anže Hiršl   (Združenje delodajalcev Slovenije), ki nam bo predstavil vse oblike   fleksibilnosti (študentski servisi, samostojni podjetniki, pogodbe za določen   čas, agencijsko delo, idr.).
15:00 – 16:00
V drugem delu dogodka bomo prevetrili rešitve   iz prakse v obliki okrogle mize.  Sodelujoči bodo:
1. Samo Roš, član   uprave LEK d.d. (kot predstavnik podjetja, kjer v svojem poslovnem modelu   dejansko uporabljajo praktično vse oblike fleksibilnosti)
2. Mitja Urbanc,   predsednik Študentske organizacije (kot predstavnik študentskega dela)
3. Miro Smrekar, direktor   Adecco HR d.o.o. (kot predstavnik agencijskega dela)
4. Anže Hiršl, Združenje   delodajalcev Slovenije (kot priznani strokovnjak na tem področju)
16:00 – 16:30 Po   okrogli mizi boste vabljeni, da postavite vprašanja s področja fleksibilnosti   zaposlovanja, ki so za vas aktualna.
16:30 – 17:00 Druženje

PRIJAVE
Na dogodek se lahko prijavite s klikom to povezavo.

Standardi kadrovske stroke

V Slovenski kadrovski zvezi smo pripravili standarde delovanja kadrovskih menedžerjev in strokovnjakov. V skupini za pripravo standardov smo sodelovali dr. Andrej Kohont, Barbara Luckmann Jagodič, dr. Danijela Brečko, mag. Matej Černigoj in dr. Nada Zupan (vodja skupine).

Po pregledu obstoječih standardov v Evropi in svetu smo za izhodišče izbrali standarde, ki so jih na podlagi obsežne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v mednarodni organizaciji Society for Human Resource Management (SHRM).

Standarde smo prilagodili slovenskemu okolju tako, da smo opredelili dve karierni stopnji: kadrovski menedžer in kadrovski strokovnjak. Kadrovski menedžer je sposoben samostojno voditi kadrovske procese in oddelek v srednjem in velikem podjetju, kadrovski strokovnjak pa lahko deluje kot generalist v malem podjetju (kjer je osnovna odgovornost za kadrovske procese v rokah glavnega menedžerja) ali v organizacijski enoti večjega podjetja (kjer je odgovoren kadrovski menedžer), ali pa kot specialist za določno kadrovsko področje (npr, izobraževanje, selekcijo, plač).

Standarde sestavlja osem kompetenc:

  • Uporaba strokovnega znanja
  • Medosebni odnosi
  • Vodenje
  • Komuniciranje
  • Mednarodni in medkulturni menedžment
  • Etično ravnanje
  • Kritično presojanje
  • Poslovna usmerjenost

Vsaka kompetenco ima svoj opis, seznam podkompetenc, pričakovanih vedenj in opisov strokovnega delovanja za kadrovskega menedžerja in kadrovskega strokovnjaka.

Standardi so trenutno v fazi redakcijskih popravkov in so dostopni na spletnih straneh Slovenske kadrovske zveze.

 

Management poslovnih procesov

19. in 20. oktobra se bo v hotelu Mons v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca Managament poslovnih procesov.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral delavnico Vloga ljudi in HRM pri uvajanju sprememb: Izkušnje slovenskih
podjetij.

Svoje izkušnje in poglede na vlogo kadovskega managementa pri transformaciji podjetja bodo, v četrtek 20. oktobra ob 16.10, delili  Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija, in Klara Hauko, vodja HR v skupini SmartCom d.o.o.

Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih – konferenca

16. in 17. junija se bo v Portorožu odvijala Slovenska kadrovska konferenca na temo Soustvarjajmo poslovni preobrat.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral sekcijo Vrednost HRM v malih in srednje velikih podjetjih in imel predavanje z naslovom Zakaj in kako imeti vse kar imajo veliki? Sekcija bo v četrtek 16. junija od 15.30.

Delovno pravo v kadrovski praksi

Vabimo vas na 2. redno letno srečanje DKD Ljubljana na temo »Delovno pravo v kadrovski praksi«. Srečanje bo v sredo, 20. aprila, ob 15.30 na KD Banki, Neubergerjeva 30, Ljubljana (parkirate lahko v bližini ali pa na parkirišču med Vilharjevo in železniško progo).

Odvetnica Vesna Šafar nam bo predstavila delovno pravo v luči Delovnega in socialnega sodišča ter sodb in sporov, s katerimi se v praksi srečujemo tako delodajalci kot delojemalci. Na prakso delovnega in socialnega sodišča bomo poskušali pogledati z vidika sodnika, odvetnika in stranke in se dotakniti naslednjih vprašanj:
Kako je organizirano sodišče?
Kakšne so vloge vseh vpletenih v postopek delovnega spora (delavca, delodajalca, sodnika, podpornega osebja, odvetnikov …)?
Kakšna je razlika med mediacijo in »klasično pravdo«?
Kako uspešna je mediacija v delovnih sporih?
Kako pogosti so kolektivni spori, ali je v postopku kakšna razlika v primerjavi z individualnimi delovnimi spori?
Kot je že v navadi bomo del srečanja namenili vprašanjem in razpravi.

Če želite kakšno vprašanje posebej izpostaviti, ga lahko pošljete predhodno na robert.kase@ef.uni-lj.si.

O gostji: Vesna Šafar je strokovnjakinja s področja delovnega prava. Od začetka delovanja in ustanovitve bivšega Sodišča združenega dela  je bila zaposlena na tem sodišču, kjer je opravljala sodniško delo do 1992, ko je postala odvetnica, kar je še danes.

Na dogodek se prijavite tukaj do petka 15. aprila 2011.

Če ste že plačali kotizacijo za redni dogodek DKD, se zgolj prijavite. Ostali boste po dogodku prejeli račun, kotizacija znaša 33 EUR. Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana, zato tiste, ki bi želeli poravnati članarino za 2011 vljudno prosimo, da tukaj vnesete podatke, ki jih potrebujemo za administracijo vašega članstva.

Skupščina Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije

V  sredo  9.3.2011 ob  14. uri bo mag. Matej Černigoj zastopal Društvo za kadrovsko dejavnost Ljubljna na redni skupščini Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije. Skupščina bo v Poslovni stavbi Mercator, Dunajska c. 107, Ljubljana, vhod S2, klet 1-učilnica 1.

Uvod v skupščino bo predstavitev Jožeta Smoleta, generalnega sekretarja Združenja delodajalcev Slovenije, na temo: ” Kako Slovenija napreduje pri razvoju prožnosti trga dela – vloga socialnega dialoga in stanje pri uveljavljanju  sprememb delovno pravne zakonodaje “.

1. Skupščina se bo nadelajevala po dnevnem redu:
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo  o delu ZDKDS v  letu 2010
4. Poročilo o finančnem poslovanju za l. 2010
5. Poročilo  nadzornega odbora
6. Spremembe Statuta  ZDKDS
7. Sprejem Pravilnika o finančno materialnem poslovanju ZDKDS
8. Razno

Metoda šest klobukov – 1. dogodek DKD LJ v 2011

Srečanje z naslovom »Šest klobukov razmišljanja pri delu kadrovikov« bo potekalo v torek, 15. februarja 2011, od 9h do 11.45 v prostorih Mercatorja (učilnica 1) na Dunajski cesti 107, 1000 Ljubljana. Naša gostja bo mag. Nastja Mulej, edina licencirana trenerka de Bonovih metod razmišljanja Šest klobukov razmišljanja, Lateralno razmišljanje in CoRT.

O vsebini: Človeštvo je razvilo mnogo odličnih orodij za boljše argumentiranje in analiziranje. Nenehno tudi izboljšujemo informacijsko tehnologijo. Še zmeraj pa nismo dovolj razvili metod, da bi bolje razmišljali o vsakodnevnih zadevah, da bi izboljšali potek pogovorov in pospešili sestanke, da bi lahko rodili še več idej in možnosti, da bi se hitreje prilagodili negotovostim okoli nas… Pravzaprav se potek našega tradicionalnega razmišljanja ni dosti spremenil zadnjih nekaj stoletij. Dolgo niti ni bilo potrebno, ker je bil svet relativno stabilen, in so ideje ter koncepti živeli dlje časa kot ljudje, toda v današnjem hitro spreminjajočem se svetu vedno nove alternative nenehno potrebujemo. Zahodna kultura je še danes odvisna od argumentiranega in kritičnega razmišljanja, pogosto lahko temu rečemo kar prepiranje, kdo ima bolj prav in čigava bo obveljala. Uporabljamo ga v družinskih razpravah in poslovnih pogovorih, na sodiščih in skupščinah… Ponavadi mu rečemo kar demokracija. Temelji na sistemu razmišljanja, ki so ga uvedli stari grški misleci. Izkušnje iz prakse kažejo, da tovrsten način razmišljanja ni konstruktiven. Morda lahko z njim kaj izboljšamo, redko pa kaj novega ustvarimo. S tehnikami, ki jih je razvil dr. Edward de Bono, pa lahko. Predstavila jih bo edina licencirana trenerka pri nas, mag. Nastja Mulej. (Na srečanju bo možno pregledati in kupiti tudi istoimensko knjigo).

Program srečanja:
9.00 –  9.10    Pozdrav organizatorja
9.10 – 10.00  Uvod – kako razmišljamo in zakaj
10.00 – 10.45  Šest klobukov razmišljanja – predstavitev na primeru
10.45 – 11.00  Odmor
11.00 – 11.45  Uporaba tehnike Šest klobukov razmišljanja za letni razgovor

O predavateljici: Nastjo skozi življenje vleče neskončna radovednost in želja po učenju. Tako je prišla do treh univerzitetnih nazivov (mag. kom., univ. dipl. soc., univ. dipl., ekon.) ter kot ekskluzivno v Sloveniji do licence za tehnike bolj učinkovitega, konstruktivnega, sodelovalnega razmišljanja (Šest klobukov) in bolj ustvarjalnega razmišljanja (Lateralno razmišljanje) po dr. Edwardu de Bonu. Obe istoimenski knjigi je tudi prevedla iz angleščine in uredila (2005 in 2006, založba New Moment). Septembra je dr. de Bona gostila v Sloveniji že četrtič – tokrat za to, da je spoznala tehnike poučevanja razmišljanja v šolstvu: CoRT. Minister za šolstvo in šport ji je podelil nalogo, da pripravi vse potrebno za izbirni predmet Razmišljanje v osnovnih in srednjih šolah za šolsko leto 2011/2012. Predava inovacijski management, blagovne znamke, poslovno komuniciranje, ustvarjalnost ter psihologijo dela in medosebnih odnosov na delovnem mestu na treh visokih šolah, o čemer lahko govori iz svoje bogate delovne prakse, ki je deset let potekala ob boku Dragana Sakana (New Moment, prej Saatchi & Saatchi). Ljubi medije in vsebine, zato dosti piše zanje (kot novinarka) ali njim (kot oseba za odnose z mediji za Društvo za marketing Slovenije, Slovensko marketinško konferenco, Zlati boben, Poslovno konferenco…). Ter neskončno uživa v svoji družini, ki se je v preteklih dveh letih podvojila.

Prijave na dogodek sprejemamo tukaj. Kotizacija za redni dogodek našega društva znaša 33,00 EUR. Še vedno velja, da ko obiščete en dogodek v tekočem letu, vam kotizacija velja tudi za vse prihodnje redne dogodke v letu. Po dogodku boste prejeli račun. Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana, tukaj vnesete podatke, ki jih potrebujemo za administracijo vašega članstva (če tega še niste storili). Članarina za leto 2011 je 25,00 EUR – za urejanje plačil se obrnite na jure.porenta@gmail.com.