Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje pomaga podjetjem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Usklajevanje ima kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na zmanjšanje fluktuacije, bolniških odsotnosti, nege, števila nezgod ipd. ter na zvečanje zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih.

V pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na poslovanje verjame več kot 70 slovenskih podjetji in organizacij vključenih v certificiranje, s preko 28.000 zaposlenimi.

Do 30. novembra se lahko vključite v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2011 in izkoristite 80% sofincnciranje polne cene 3.695 € + DDV iz Evropskega socialnega sklada.

Lahko del Ikeine zgodbe vključevanja postane del vašega uspeha?

V zadnjem tednu sem se dvakrat znašel na kolenih z Ikeinimi navodili v eni roki in izvijačem v drugi. Na deževen dan je bilo to meditativno opravilo, v katerem sem, kot sam stvarnik, iz neuglednih delov lesa gradil čudovito kopalniško omarico in to samo z dvema kosoma orodja.

Menim, da večina nakupov v Ikei »pod črto« ni ugodnejša od nakupov v kateri od nam bližjih trgovin. Toda zakaj sem kljub temu tudi sam občasno del Ikeine zgodbe in tako prispevam k njenemu uspehu?

V vedno bolj virtualnem svetu se naše možnosti za izbiro in odločanje širijo do te mere, da jih nismo sposobni procesirati, kar ima za posledico vedno večjo dezorientiranost in odtujenost. Ikein katalog je dovolj širok, da nam daje občutek svobodne izbire, a hkrati ne preveč obsežen, da bi se v njem izgubili. Modularnost programov spodbuja našo unikatnost in kreativnost pri opremljanju našega doma ali pisarne. Poslovni model že v procesu načrtovanja nakupa vključuje družinske člane. Izbira in načrtovanje se lahko začneta že doma v varnem in prijetnem okolju kavča dnevne sobe. Komunikacija in interakcija med člani družine se nadaljuje preko nakupa, skupnega kosila, do skupnega sestavljanja kupljenega. Nov kos pohištva v našem domu ali pisarni nosi v sebi elemente naše svobodne odločitve, ki smo jo sprejeli v varnem in obvladljivem okolju ter jo nadgradili z lastno kreativnostjo in enkratnostjo. Vsak kos pohištva postane zgodba komunikacije, usklajevanja, (vsaj delnega ;-)) konsenza, ter ročnega dela družinskih članov in drugih vključenih v nakup.

Velja razmisliti o tem, katere elemente Ikeinega poslovnega modela lahko kot vodje in direktorji uporabimo pri vodenju sodelavcev, in kako jih lahko prilagodite vašemu poslovnemu okolju in modelu. Zgodba, kako leta 1954 ustanoviti podjetje in danes ustvariti 23.8 milijarde EUR letnega prometa in 699 milijonov obiskov trgovin letno, je samo ena. Načinov, kako lahko z vključevanjem sodelavcev povečate uspešnost vašega podjetja, pa neomejeno. Velja poskusiti.

Management poslovnih procesov

19. in 20. oktobra se bo v hotelu Mons v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca Managament poslovnih procesov.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral delavnico Vloga ljudi in HRM pri uvajanju sprememb: Izkušnje slovenskih
podjetij.

Svoje izkušnje in poglede na vlogo kadovskega managementa pri transformaciji podjetja bodo, v četrtek 20. oktobra ob 16.10, delili  Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija, in Klara Hauko, vodja HR v skupini SmartCom d.o.o.

Ocenjevalec/svetovalec certifikata Družini prijazno podjetje

Pri pridobitvi Certifikata družini prijazno podjetje smo v pomoč ocenjevalci/svetovalci, neodvisni strokovnjaki z diplomo na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved in imamo najmanj triletno prakso s svetovanjem ali raziskovanjem v podjetjih oziroma organizacijah.

Sedmim ocenjevalcem/svetovalcem smo se junija letos pridružili še trije: Katarina Primožič, Igor Bizjak in Matej Černigoj. Po dvodnevnem izobraževanju smo sodelovali v procesu pridobivanja Osnovnega certifikata konkretnega podjeta.

Z ocenjevalko/svetovalko mag. Mileno Majcen smo s čudoviti ekipo Marché Restaurants Slovenija, v dveh srečanjih, iz bogatega kataloga izluščili in priredili aktivnosti za katere so ocenili, da bodo najbolj prispevali k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev, hkrati pa jih je mogoče uveljaviti v obdobju treh let.

 

2. septembra 2011 sem na podlagi uspšeno opravljenega izobraževanja, sodelovanje v procesu prodobitve certifikata  in pozitivna ocena mentorice pridobil Licenco za ocenjevalca/svetovalca certifikata Družini prijazno podjetje.

Vključevanje sodelavcev za rast podjetja

V  torek  19. aprila 2011 je bil mag. Matej Černigoj gost iz prakse na predavanjih dr. Nevenke Černigoj Sadar pri predmetu Organizacijsko vedenje na Fakulteti za družbene vede.

V prvem delu predavanja je Černigoj predstavil model povezanosti med vključevanjem sodelavcev (v postavljanje ciljev organizacije, iskanje poti za doseganje ciljev, udeležbo v rezultatu podjetja …) ter uspešnostjo organizacije. Študenti so spoznali osnovne koncepte motivacije, delovanja skupine, vrednot, voditeljstva in upravljanja sprememb. Sledila je predstavitev praktične uporabe orodji za vključevanje sodelavcev pri oblikovanju in razvoju organizacijske kulture na primeru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in KD Group d.d.

Metoda šest klobukov – 1. dogodek DKD LJ v 2011

Srečanje z naslovom »Šest klobukov razmišljanja pri delu kadrovikov« bo potekalo v torek, 15. februarja 2011, od 9h do 11.45 v prostorih Mercatorja (učilnica 1) na Dunajski cesti 107, 1000 Ljubljana. Naša gostja bo mag. Nastja Mulej, edina licencirana trenerka de Bonovih metod razmišljanja Šest klobukov razmišljanja, Lateralno razmišljanje in CoRT.

O vsebini: Človeštvo je razvilo mnogo odličnih orodij za boljše argumentiranje in analiziranje. Nenehno tudi izboljšujemo informacijsko tehnologijo. Še zmeraj pa nismo dovolj razvili metod, da bi bolje razmišljali o vsakodnevnih zadevah, da bi izboljšali potek pogovorov in pospešili sestanke, da bi lahko rodili še več idej in možnosti, da bi se hitreje prilagodili negotovostim okoli nas… Pravzaprav se potek našega tradicionalnega razmišljanja ni dosti spremenil zadnjih nekaj stoletij. Dolgo niti ni bilo potrebno, ker je bil svet relativno stabilen, in so ideje ter koncepti živeli dlje časa kot ljudje, toda v današnjem hitro spreminjajočem se svetu vedno nove alternative nenehno potrebujemo. Zahodna kultura je še danes odvisna od argumentiranega in kritičnega razmišljanja, pogosto lahko temu rečemo kar prepiranje, kdo ima bolj prav in čigava bo obveljala. Uporabljamo ga v družinskih razpravah in poslovnih pogovorih, na sodiščih in skupščinah… Ponavadi mu rečemo kar demokracija. Temelji na sistemu razmišljanja, ki so ga uvedli stari grški misleci. Izkušnje iz prakse kažejo, da tovrsten način razmišljanja ni konstruktiven. Morda lahko z njim kaj izboljšamo, redko pa kaj novega ustvarimo. S tehnikami, ki jih je razvil dr. Edward de Bono, pa lahko. Predstavila jih bo edina licencirana trenerka pri nas, mag. Nastja Mulej. (Na srečanju bo možno pregledati in kupiti tudi istoimensko knjigo).

Program srečanja:
9.00 –  9.10    Pozdrav organizatorja
9.10 – 10.00  Uvod – kako razmišljamo in zakaj
10.00 – 10.45  Šest klobukov razmišljanja – predstavitev na primeru
10.45 – 11.00  Odmor
11.00 – 11.45  Uporaba tehnike Šest klobukov razmišljanja za letni razgovor

O predavateljici: Nastjo skozi življenje vleče neskončna radovednost in želja po učenju. Tako je prišla do treh univerzitetnih nazivov (mag. kom., univ. dipl. soc., univ. dipl., ekon.) ter kot ekskluzivno v Sloveniji do licence za tehnike bolj učinkovitega, konstruktivnega, sodelovalnega razmišljanja (Šest klobukov) in bolj ustvarjalnega razmišljanja (Lateralno razmišljanje) po dr. Edwardu de Bonu. Obe istoimenski knjigi je tudi prevedla iz angleščine in uredila (2005 in 2006, založba New Moment). Septembra je dr. de Bona gostila v Sloveniji že četrtič – tokrat za to, da je spoznala tehnike poučevanja razmišljanja v šolstvu: CoRT. Minister za šolstvo in šport ji je podelil nalogo, da pripravi vse potrebno za izbirni predmet Razmišljanje v osnovnih in srednjih šolah za šolsko leto 2011/2012. Predava inovacijski management, blagovne znamke, poslovno komuniciranje, ustvarjalnost ter psihologijo dela in medosebnih odnosov na delovnem mestu na treh visokih šolah, o čemer lahko govori iz svoje bogate delovne prakse, ki je deset let potekala ob boku Dragana Sakana (New Moment, prej Saatchi & Saatchi). Ljubi medije in vsebine, zato dosti piše zanje (kot novinarka) ali njim (kot oseba za odnose z mediji za Društvo za marketing Slovenije, Slovensko marketinško konferenco, Zlati boben, Poslovno konferenco…). Ter neskončno uživa v svoji družini, ki se je v preteklih dveh letih podvojila.

Prijave na dogodek sprejemamo tukaj. Kotizacija za redni dogodek našega društva znaša 33,00 EUR. Še vedno velja, da ko obiščete en dogodek v tekočem letu, vam kotizacija velja tudi za vse prihodnje redne dogodke v letu. Po dogodku boste prejeli račun. Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana, tukaj vnesete podatke, ki jih potrebujemo za administracijo vašega članstva (če tega še niste storili). Članarina za leto 2011 je 25,00 EUR – za urejanje plačil se obrnite na jure.porenta@gmail.com.