Management poslovnih procesov

19. in 20. oktobra se bo v hotelu Mons v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca Managament poslovnih procesov.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral delavnico Vloga ljudi in HRM pri uvajanju sprememb: Izkušnje slovenskih
podjetij.

Svoje izkušnje in poglede na vlogo kadovskega managementa pri transformaciji podjetja bodo, v četrtek 20. oktobra ob 16.10, delili  Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija, in Klara Hauko, vodja HR v skupini SmartCom d.o.o.

Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih – konferenca

16. in 17. junija se bo v Portorožu odvijala Slovenska kadrovska konferenca na temo Soustvarjajmo poslovni preobrat.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral sekcijo Vrednost HRM v malih in srednje velikih podjetjih in imel predavanje z naslovom Zakaj in kako imeti vse kar imajo veliki? Sekcija bo v četrtek 16. junija od 15.30.

Vključevanje sodelavcev za rast podjetja

V  torek  19. aprila 2011 je bil mag. Matej Černigoj gost iz prakse na predavanjih dr. Nevenke Černigoj Sadar pri predmetu Organizacijsko vedenje na Fakulteti za družbene vede.

V prvem delu predavanja je Černigoj predstavil model povezanosti med vključevanjem sodelavcev (v postavljanje ciljev organizacije, iskanje poti za doseganje ciljev, udeležbo v rezultatu podjetja …) ter uspešnostjo organizacije. Študenti so spoznali osnovne koncepte motivacije, delovanja skupine, vrednot, voditeljstva in upravljanja sprememb. Sledila je predstavitev praktične uporabe orodji za vključevanje sodelavcev pri oblikovanju in razvoju organizacijske kulture na primeru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in KD Group d.d.