Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje pomaga podjetjem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Usklajevanje ima kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na zmanjšanje fluktuacije, bolniških odsotnosti, nege, števila nezgod ipd. ter na zvečanje zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih.

V pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na poslovanje verjame več kot 70 slovenskih podjetji in organizacij vključenih v certificiranje, s preko 28.000 zaposlenimi.

Do 30. novembra se lahko vključite v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2011 in izkoristite 80% sofincnciranje polne cene 3.695 € + DDV iz Evropskega socialnega sklada.

Lahko del Ikeine zgodbe vključevanja postane del vašega uspeha?

V zadnjem tednu sem se dvakrat znašel na kolenih z Ikeinimi navodili v eni roki in izvijačem v drugi. Na deževen dan je bilo to meditativno opravilo, v katerem sem, kot sam stvarnik, iz neuglednih delov lesa gradil čudovito kopalniško omarico in to samo z dvema kosoma orodja.

Menim, da večina nakupov v Ikei »pod črto« ni ugodnejša od nakupov v kateri od nam bližjih trgovin. Toda zakaj sem kljub temu tudi sam občasno del Ikeine zgodbe in tako prispevam k njenemu uspehu?

V vedno bolj virtualnem svetu se naše možnosti za izbiro in odločanje širijo do te mere, da jih nismo sposobni procesirati, kar ima za posledico vedno večjo dezorientiranost in odtujenost. Ikein katalog je dovolj širok, da nam daje občutek svobodne izbire, a hkrati ne preveč obsežen, da bi se v njem izgubili. Modularnost programov spodbuja našo unikatnost in kreativnost pri opremljanju našega doma ali pisarne. Poslovni model že v procesu načrtovanja nakupa vključuje družinske člane. Izbira in načrtovanje se lahko začneta že doma v varnem in prijetnem okolju kavča dnevne sobe. Komunikacija in interakcija med člani družine se nadaljuje preko nakupa, skupnega kosila, do skupnega sestavljanja kupljenega. Nov kos pohištva v našem domu ali pisarni nosi v sebi elemente naše svobodne odločitve, ki smo jo sprejeli v varnem in obvladljivem okolju ter jo nadgradili z lastno kreativnostjo in enkratnostjo. Vsak kos pohištva postane zgodba komunikacije, usklajevanja, (vsaj delnega ;-)) konsenza, ter ročnega dela družinskih članov in drugih vključenih v nakup.

Velja razmisliti o tem, katere elemente Ikeinega poslovnega modela lahko kot vodje in direktorji uporabimo pri vodenju sodelavcev, in kako jih lahko prilagodite vašemu poslovnemu okolju in modelu. Zgodba, kako leta 1954 ustanoviti podjetje in danes ustvariti 23.8 milijarde EUR letnega prometa in 699 milijonov obiskov trgovin letno, je samo ena. Načinov, kako lahko z vključevanjem sodelavcev povečate uspešnost vašega podjetja, pa neomejeno. Velja poskusiti.

Management poslovnih procesov

19. in 20. oktobra se bo v hotelu Mons v Ljubljani odvijala mednarodna konferenca Managament poslovnih procesov.

Na konferenci  bo Matej Černigoj moderiral delavnico Vloga ljudi in HRM pri uvajanju sprememb: Izkušnje slovenskih
podjetij.

Svoje izkušnje in poglede na vlogo kadovskega managementa pri transformaciji podjetja bodo, v četrtek 20. oktobra ob 16.10, delili  Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, Teja Breznik Alfirev, direktorica sektorja za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov S&T Slovenija, in Klara Hauko, vodja HR v skupini SmartCom d.o.o.

Ocenjevalec/svetovalec certifikata Družini prijazno podjetje

Pri pridobitvi Certifikata družini prijazno podjetje smo v pomoč ocenjevalci/svetovalci, neodvisni strokovnjaki z diplomo na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved in imamo najmanj triletno prakso s svetovanjem ali raziskovanjem v podjetjih oziroma organizacijah.

Sedmim ocenjevalcem/svetovalcem smo se junija letos pridružili še trije: Katarina Primožič, Igor Bizjak in Matej Černigoj. Po dvodnevnem izobraževanju smo sodelovali v procesu pridobivanja Osnovnega certifikata konkretnega podjeta.

Z ocenjevalko/svetovalko mag. Mileno Majcen smo s čudoviti ekipo Marché Restaurants Slovenija, v dveh srečanjih, iz bogatega kataloga izluščili in priredili aktivnosti za katere so ocenili, da bodo najbolj prispevali k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev, hkrati pa jih je mogoče uveljaviti v obdobju treh let.

 

2. septembra 2011 sem na podlagi uspšeno opravljenega izobraževanja, sodelovanje v procesu prodobitve certifikata  in pozitivna ocena mentorice pridobil Licenco za ocenjevalca/svetovalca certifikata Družini prijazno podjetje.

Vključevanje sodelavcev za rast podjetja

V  torek  19. aprila 2011 je bil mag. Matej Černigoj gost iz prakse na predavanjih dr. Nevenke Černigoj Sadar pri predmetu Organizacijsko vedenje na Fakulteti za družbene vede.

V prvem delu predavanja je Černigoj predstavil model povezanosti med vključevanjem sodelavcev (v postavljanje ciljev organizacije, iskanje poti za doseganje ciljev, udeležbo v rezultatu podjetja …) ter uspešnostjo organizacije. Študenti so spoznali osnovne koncepte motivacije, delovanja skupine, vrednot, voditeljstva in upravljanja sprememb. Sledila je predstavitev praktične uporabe orodji za vključevanje sodelavcev pri oblikovanju in razvoju organizacijske kulture na primeru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in KD Group d.d.