Delovno pravo v kadrovski praksi

Vabimo vas na 2. redno letno srečanje DKD Ljubljana na temo »Delovno pravo v kadrovski praksi«. Srečanje bo v sredo, 20. aprila, ob 15.30 na KD Banki, Neubergerjeva 30, Ljubljana (parkirate lahko v bližini ali pa na parkirišču med Vilharjevo in železniško progo).

Odvetnica Vesna Šafar nam bo predstavila delovno pravo v luči Delovnega in socialnega sodišča ter sodb in sporov, s katerimi se v praksi srečujemo tako delodajalci kot delojemalci. Na prakso delovnega in socialnega sodišča bomo poskušali pogledati z vidika sodnika, odvetnika in stranke in se dotakniti naslednjih vprašanj:
Kako je organizirano sodišče?
Kakšne so vloge vseh vpletenih v postopek delovnega spora (delavca, delodajalca, sodnika, podpornega osebja, odvetnikov …)?
Kakšna je razlika med mediacijo in »klasično pravdo«?
Kako uspešna je mediacija v delovnih sporih?
Kako pogosti so kolektivni spori, ali je v postopku kakšna razlika v primerjavi z individualnimi delovnimi spori?
Kot je že v navadi bomo del srečanja namenili vprašanjem in razpravi.

Če želite kakšno vprašanje posebej izpostaviti, ga lahko pošljete predhodno na robert.kase@ef.uni-lj.si.

O gostji: Vesna Šafar je strokovnjakinja s področja delovnega prava. Od začetka delovanja in ustanovitve bivšega Sodišča združenega dela  je bila zaposlena na tem sodišču, kjer je opravljala sodniško delo do 1992, ko je postala odvetnica, kar je še danes.

Na dogodek se prijavite tukaj do petka 15. aprila 2011.

Če ste že plačali kotizacijo za redni dogodek DKD, se zgolj prijavite. Ostali boste po dogodku prejeli račun, kotizacija znaša 33 EUR. Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana, zato tiste, ki bi želeli poravnati članarino za 2011 vljudno prosimo, da tukaj vnesete podatke, ki jih potrebujemo za administracijo vašega članstva.