Ocenjevalec/svetovalec certifikata Družini prijazno podjetje

Pri pridobitvi Certifikata družini prijazno podjetje smo v pomoč ocenjevalci/svetovalci, neodvisni strokovnjaki z diplomo na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved in imamo najmanj triletno prakso s svetovanjem ali raziskovanjem v podjetjih oziroma organizacijah.

Sedmim ocenjevalcem/svetovalcem smo se junija letos pridružili še trije: Katarina Primožič, Igor Bizjak in Matej Černigoj. Po dvodnevnem izobraževanju smo sodelovali v procesu pridobivanja Osnovnega certifikata konkretnega podjeta.

Z ocenjevalko/svetovalko mag. Mileno Majcen smo s čudoviti ekipo Marché Restaurants Slovenija, v dveh srečanjih, iz bogatega kataloga izluščili in priredili aktivnosti za katere so ocenili, da bodo najbolj prispevali k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev, hkrati pa jih je mogoče uveljaviti v obdobju treh let.

 

2. septembra 2011 sem na podlagi uspšeno opravljenega izobraževanja, sodelovanje v procesu prodobitve certifikata  in pozitivna ocena mentorice pridobil Licenco za ocenjevalca/svetovalca certifikata Družini prijazno podjetje.