Skupščina Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije

V  sredo  9.3.2011 ob  14. uri bo mag. Matej Černigoj zastopal Društvo za kadrovsko dejavnost Ljubljna na redni skupščini Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije. Skupščina bo v Poslovni stavbi Mercator, Dunajska c. 107, Ljubljana, vhod S2, klet 1-učilnica 1.

Uvod v skupščino bo predstavitev Jožeta Smoleta, generalnega sekretarja Združenja delodajalcev Slovenije, na temo: ” Kako Slovenija napreduje pri razvoju prožnosti trga dela – vloga socialnega dialoga in stanje pri uveljavljanju  sprememb delovno pravne zakonodaje “.

1. Skupščina se bo nadelajevala po dnevnem redu:
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročilo  o delu ZDKDS v  letu 2010
4. Poročilo o finančnem poslovanju za l. 2010
5. Poročilo  nadzornega odbora
6. Spremembe Statuta  ZDKDS
7. Sprejem Pravilnika o finančno materialnem poslovanju ZDKDS
8. Razno