Standardi kadrovske stroke

V Slovenski kadrovski zvezi smo pripravili standarde delovanja kadrovskih menedžerjev in strokovnjakov. V skupini za pripravo standardov smo sodelovali dr. Andrej Kohont, Barbara Luckmann Jagodič, dr. Danijela Brečko, mag. Matej Černigoj in dr. Nada Zupan (vodja skupine).

Po pregledu obstoječih standardov v Evropi in svetu smo za izhodišče izbrali standarde, ki so jih na podlagi obsežne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v mednarodni organizaciji Society for Human Resource Management (SHRM).

Standarde smo prilagodili slovenskemu okolju tako, da smo opredelili dve karierni stopnji: kadrovski menedžer in kadrovski strokovnjak. Kadrovski menedžer je sposoben samostojno voditi kadrovske procese in oddelek v srednjem in velikem podjetju, kadrovski strokovnjak pa lahko deluje kot generalist v malem podjetju (kjer je osnovna odgovornost za kadrovske procese v rokah glavnega menedžerja) ali v organizacijski enoti večjega podjetja (kjer je odgovoren kadrovski menedžer), ali pa kot specialist za določno kadrovsko področje (npr, izobraževanje, selekcijo, plač).

Standarde sestavlja osem kompetenc:

  • Uporaba strokovnega znanja
  • Medosebni odnosi
  • Vodenje
  • Komuniciranje
  • Mednarodni in medkulturni menedžment
  • Etično ravnanje
  • Kritično presojanje
  • Poslovna usmerjenost

Vsaka kompetenco ima svoj opis, seznam podkompetenc, pričakovanih vedenj in opisov strokovnega delovanja za kadrovskega menedžerja in kadrovskega strokovnjaka.

Standardi so trenutno v fazi redakcijskih popravkov in so dostopni na spletnih straneh Slovenske kadrovske zveze.