Storitve

Nudimo svetovanje na področju menedžmenta človeških virov in  zunanje izvajanje kadrovske funkcije (HRM Outsourcing).

Verjamemo, da lahko organizacije naredijo preskok v dodani vrednosti le če povežejo kadrovsko strategijo, razvoj vodji in talentov s poslovnimi cilji. Poleg tega pa je poznavanje procesov administrativne kadrovske podpore in zakonodaje ključ do operativne odličnosti. Imamo strokovno in poslovno mrežo v slovenskem okolju, ki jo želimo deliti in širiti z vašo organizacijo.

PODROČJE NAŠEGA DELA

 • analiza poslovanja, priprava strateškega in letnega poslovnega načrta
 • priprava kadrovske strategije
 • analiza, optimizacija in informacijska podpora procesom kadrovske funkcije
 • organizacija poslovanja in priprava Pravilnika o notranji organizaciji in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest
 • pregled in optimizacija procesov
 • nadgradnja organizacacije poslovanja s sistemom kompetenc
 • vzpostavitev plačnega sistema in sistema nagrajevanja s pripravo pravilnikov
 • iskanje in vodenja procesa zaposlitve sodelavcev
 • kadrovska administracija s pripravo in vodenjem pogodb o zaposlitvi in ostalih dokumentov
 • priprava in spremljanje programov izobraževanja, kariernega razvoja in nasledstev sodelavcev
 • vključevanje sodelavcev v oblikovanje vrednot, vizije in strategije podjetja