Vključevanje sodelavcev za rast podjetja

V  torek  19. aprila 2011 je bil mag. Matej Černigoj gost iz prakse na predavanjih dr. Nevenke Černigoj Sadar pri predmetu Organizacijsko vedenje na Fakulteti za družbene vede.

V prvem delu predavanja je Černigoj predstavil model povezanosti med vključevanjem sodelavcev (v postavljanje ciljev organizacije, iskanje poti za doseganje ciljev, udeležbo v rezultatu podjetja …) ter uspešnostjo organizacije. Študenti so spoznali osnovne koncepte motivacije, delovanja skupine, vrednot, voditeljstva in upravljanja sprememb. Sledila je predstavitev praktične uporabe orodji za vključevanje sodelavcev pri oblikovanju in razvoju organizacijske kulture na primeru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in KD Group d.d.