Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih

V junijski HRM reviji je bil objavljen članek Mateja Černigoja Vrednost HRM v manjših in srednje velikih podjetjih – zakaj in kako imeti vse, kar imajo veliki.

V procesu poslovnega preobrata kadrovski strokovnjaki pomagajo vodjem, da razumejo korake procesa in razvijajo voditeljske kompetence.

Za kratkoročno preživetje podjetja je ključno povezati stroške dela z uspešnostjo in zadržati ključne sodelavce, procesi poslovne funkcije človeških virov morajo biti organizacijsko in stroškovno učinkoviti, komunikacija med direktorjem in strokovnjakom za človeške vire mora biti redna in dovolj pogosta.

Za dolgoročni razvoj podjetja so ključne kompetence podjetja za upravljanje s človeškimi viri, kot so: upravljanje s talenti, razvoj voditeljstva, zavzetost zaposlenih in strateško načrtovanje delovne sile.

Podjetje lahko manjkajoče kompetence pridobi z zaposlitvijo strokovnjaka, z razvojem obstoječih sodelavcev ali z izvajanjem enega ali več procesov funkcije človeških virov z zunanjim izvajalcem.